גישור עסקי

Rate this item
(1 Vote)
Published in: קטגוריה1

גישור עסקי -

 

הגישור הינו הליך ליישוב סכסוכים המוסדר בחוק ובתקנות. בגישור מתקיים הליך משא ומתן בין צדדים המתנהל בידי צד שלישי – המגשר. המגשר הינו צד נטרלי – הוא אינו שופט, אינו מחליט, ואינו כופה פתרון. תפקידו של המגשר לנהל את הליך הגישור, אשר במהלכו ניתנת הזדמנות לכל צד להציג את עמדתו בסכסוך, ולשמוע את הצד השני.

 

המגשר מסייע לצדדים לבנות מפת נושאים ואינטרסים, לזהות אינטרסים משותפים, ולבנות במשותף מתווה לפתרון. כמו כן מסייע המגשר לצדדים לפתח אופציות לפתרון ולנסח הסכם המבוסס על פתרונות אופטימליים לצדדים. השגת הסכם גישור תלויה אך ורק ברצונם של הצדדים. במידה ומושג הסכם, ניתן להעבירו לבית המשפט, אשר רשאי ליתן לו תוקף של פסק דין, גם בסכסוך בו אין תיק תלוי ועומד בבית משפט.

 

הליך הגישור חסוי לחלוטין, כל הנאמר במסגרת ההליך לא ישמש כראיה בהליך משפטי, במידה ויוחזר הסכסוך לבית משפט או בכל מקרה אחר. כמו כן, ההליך הינו סודי ודברים שנאמרים על ידי צד בפגישה נפרדת עם המגשר אינם עוברים לצד השני אלא בהסכמת הדובר.

 

משרדנו מאפשר להגיע לפתרונות בין צדדים לסכסוך עסקי בתחום החוזים והנדל"ן במסגרת הליך גישור.  הניסיון והידע המשפטי שלנו בתחומים אלו מאפשרים למגשר להבין את האינטרסים של הצדדים, להבין את נקודות אי ההסכמה, ולהבין טוב יותר את המתווה הרצוי לפתרון. לייצר גישור אפקטיבי יותר בסכסוכים מסוג זה ובעת הגעה לפתרון משותף בין צדדים מסוכסכים, לנסח ולערוך הסכמים מתאימים התואמים את החוקים והתקנות, אשר יהיו מקובלים על בית המשפט ויקבלו תוקף של פסק דין. 

 

More in this category: « ליטיגציה